Iura non in singulas personas, sed generaliter costituuntur

Prawa są stanowione nie ze względu na konkretne osoby, lecz dla wszystkich

Witam w mojej kancelarii

Szukasz adwokata działającego w Sosnowcu lub jego okolicach, miastach ościennych, chętnie pomogę. 

Moja kancelaria adwokacka znajduje się w samym centrum Sosnowca, świadczę jednak swe usługi na terenie całego województwa śląskiego i nie tylko. 

Gdy potrzebny jest adwokat – zadzwoń, zweryfikuję sprawę, zaproszę Cię na spotkanie do mojej kancelarii adwokackiej i zaproponuję najbardziej optymalne rozwiązanie problemu.

Zadowoleni klienci

LAT DOŚWIADCZENIA
1 +

Nieszablonowe podejście

Porady prawne

Udzielanie porad prawnych

Zastępstwa

Zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, w tym z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz obronę w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi na każdym etapie postępowania

Opinie prawne

Sporządzanie opinii prawnych, wszelkiego rodzaju pozwów, wniosków, środków zaskarżenia, a także szeregu innych pism procesowych

Obrót gospodarczy

Przygotowywanie i opiniowanie umów występujących w obrocie gospodarczym. Reprezentacja Klientów w sporach gospodarczych