W zależności od potrzeb Klienta usługi świadczone są w siedzibie mojej Kancelarii, w miejscu wskazanym przez Klienta, telefonicznie, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie i jest uzależnione od mojego nakładu pracy, zawiłości oraz charakteru zleconej sprawy, a także terminu wykonania zlecenia i wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia. Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową, prowizyjną, może też być ustalone w oparciu o stawki godzinowe.

W przypadku niektórych spraw, istnieje możliwość uzgodnienia z klientem wynagrodzenia, którego istotnym elementem będzie premia od sukcesu (success fee).